Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zapraszamy

 

poniedziałek, wtorek

 

7:30-18:00

  

środa, czwartek
 

7:30-16:00

 

piątek
 

7:30-14:00

 

 

Rejestracja telefoniczna pod numerami telefonu:

 

33 480 22 33

 

695 415 290

 

 

Rejestracja e-mail: rejestracja@diagnomed.pl
 

Inspektor Ochrony Danych 
Michał Wójcicki

e-mail: iodo@diagnomed.pl

tel. 33 816 64 01

 

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat:
które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat, obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

Badania finansowane są przez ŚlOWNFZ