Diagnomed Sp. j. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 23

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Zapraszamy

 

poniedziałek, wtorek

 

7:30-18:00

  

środa, czwartek
 

7:30-16:00

 

piątek
 

7:30-14:00

 

 

Rejestracja telefoniczna pod numerami telefonu:

 

33 480 22 33

 

695 415 290

 

 

Rejestracja e-mail: rejestracja@diagnomed.pl
 

Inspektor Ochrony Danych 
Michał Wójcicki

e-mail: iodo@diagnomed.pl

tel. 33 816 64 01

 

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów „DIAGNOMED Spółka Jawna Wojtala, Draga”

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest „DIAGNOMED Spółka Jawna Wojtala, Draga”, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres iodo@diagnomed.pl lub telefonując pod numer: 33 816 64 01 / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Michała Wójcickiego, pisząc na adres: iodo@diagnomed.pl lub telefonując pod numer: 33 816 64 01

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej ( w szczególności ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług prowadzania wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej).

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczycieli, laboratoriów analitycznych i diagnostycznych oraz podmiotów przetwarzających.

5. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

7. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Przekazaniem nam Twoich danych osobowych jest wymogiem prawnym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.